Elektrotehnika

1 godina
Kataloški broj Autor Naziv udžbenika Cena
21256

Spasoje Drapić ,

Vela Čoja ,

Dragoljub Matejić ,

Vera Drakulić

Tehničko crtanje sa nacrtnom

geometrijom

21257 Nadežda Veljković Računarska grafika i multimedija
21259 Ratko Opačić Osnove elektrotehnike 1
21265 Dragutin Mitić Zbirka zadataka iz elektrotehnike 1
21267

Vela Čoja ,

Gordana Mijatović ,

Goran Stojković

Osnovi elektrotehnike 1
21268

Vela Čoja ,

Gordana Mijatović ,

Goran Stojković

Osnovi elektrotehnike 1 radna sveska

 

2 godina
Kataloški broj Autor Naziv udžbenika Cena
22260

Vela Čoja ,

Gordana Mijatović ,

Goran Stojković ,

Maja Todorović ,

Goran Stanojević

Osnove elektrotehnike
22261 Ratko Opačić Elektronika 1
24311 Dimitrije Janković

Elementi automatizacije motornih

vozila

24346

dr Zvonko Sajfert ,

Miroslav Radosavljević ,

Miloš Marjanović

Organizacija rada
24325

dr Martin Bogner ,

dr Branislav Jaćimović ,

dr Radivoje Topić

Energetski procesi
24326 dr Zoran Bućevac Digitalni sistemi i procesni računari
24327 dr Dragutin Debeljković Termoenergetski procesi
24333 dr Dragutin Debeljković Automatsko upravljanje
24329 Predrag Jovanović Oprema broda
24316 dr Srećko Nikolić Hidraulične , pneumatičke i električne komponente
24317

dr Srećko Nikolić ,

Aleksandar Nikolić

Merenje i konreolisanje
24335

dr Mileta Ristivojević

Milisav Ristivojević

Ispitivanje mašinskih konstrukcija
22262

mr Momir Milošević ,

mr Boban Milošević

Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike 2
22263 Ratko Opačić Zbirka zadataka iz elektronike
22264 Ratko Opačić Elektronika
22266 Altaras Vladislava Elektrotehnički materijali
22267 Nikola Babić Elektronika
22268 Ratko Opačić Osnovi elektrotehnike 2
22269

mr Dušica Hadži- Pešić ,

dr Dragan Stanković

Elementi automatizacije
22270 Jožef Dekanj Električne instalacije na vozilu
22272 Miomir Filipović Osnove telekomunikacije
22273 Milorad Justinijanović Električne instalacije jakih struja
22277

Miomir Filipović ,

Stana Polovina ,

Jelena Miloradov

Primena računara u elektrotehnici
22281 Milorad Justinijanović Električne instalacije i osvetljenje
22285

Živko Tošić ,

Momčilo Ranđelović

Programiranje
22286 Marjan LJ. Ivanov Elektrotermički uređaji
22287 Miomir Filipović Električna merenja
22288

Katarina Milanović ,

Goran Stojković

Telekomunikacioni vodovi
23269

mr Momir Milošević ,

Boban Milošević

Tehnologija izr
3 godina
Kataloški broj Autor Naziv udžbenika Cena
22269

mr Dušica Hadži Pešić ,

dr Dragan Stanković

Elementi automatizacije
22575

Spasoje Drapić ,

dr Srećko Nikolić

Osnove mašinstva
23260 Ratko Opačić Elektronika 2
23262 Ratko Opačić Merenja u elektronici
23264 Miroslav Radosavljević Rashladni uređaji
23267 Jožef Dekanj Električne instalacije i uređaji na vozilima
23270 Dragica Dimić Merenja u elektroenergetici
23271 Olga Đurđić Mikroelektronika
23274

Dragan Lopičić ,

Miomir Filipović

Teorija telekomunikacija
23275 Mopmir Filipović Audio tehnika
23276

dr Milan Topalović ,

Slobodan Zdravković

France Presetnik

Digitalna elektronika
23277 mr Zoran Pendić Električne mašine
23278 Vladica Mijailović Električna postrojenja
23279 Miodrag Radojlović Osnove televizijske tehnike
23281 mr Zoran Pendić Električne mašine sa ispitivanjem
23284

Radovanović Svetlana

Olivera Reči

Ekonomika i organizacija preduzeća
23286 Jovan Nikolić Elektroenergetika
23287

dr Dragoljub Martinović ,

mr Zoran Pendić ,

dr Žarko Janda

Energetska elektronika
23290

Jovan Nikolić ,

Borivoje Poznanović

Elektromotorni pogon
23291

dr Živko Tošić ,

Momčilo Ranđelović

Elektronski računari i programiranje
23292 dr Nikola Nikolić Zbirka zadataka iz električnih mašina
23298

dr Živko Tošić ,

Momčilo Ranđelović

Računari
23300 Vela Čoja Osnove tehnike digitalnog prenosa
23301 Laslo Kraus Programiranje
23302 Jožef Dekanj Električni sistemi paljenja i ubrizgavanja
23305 Jožef Dekanj Električne mašine na vozilu
4 godina
Kataloški broj Autor Naziv udžbenika Cena
24411 Blažo Borozan Sistemi automatskog upravljanja
24412

Despot Janković ,

Momčilo Radivojević

Elementi elektroenergetskih postrojenja
24414

dr Dragoljub Martinović ,

Miomir Filipović

Elektronski pojačivači
24415

dr Živko Tošić ,

Momčilo Ranđelović

Računari
24416

dr Zoran Urošević ,

dr Milan Savić

Prenos podataka
24417

Zoran Urošević

Računarske mreže i komunikacije
24418 Dragan Šeguljev Analogne telekomunikacije
24419 Miroslav Radosavljević Rashladni uređeji
24420 Dragan Marinković Programibilni logički kontroleri
24422 Zoran Lakić Električna vuča i vučna sredstva
24423

mr Dušica Hadži-Pešić

Osnove automatizacije
24426 Senka Branković Električne mreže i dalekovodi
24428 Laslo Kraus Programiranje
24429

dr Vukota Babović

mr Dragoljub Martinović

Milorad Babović

Merenja u automatici
24431 Miomir Filipović Radio-prijemnici
24434 Miodrag Radojlović Radio-predajnici
24443 mr Zoran Pendić Električne mašine sa ispitivanjem
23278 Vladica Mijailović Električna postrojenja
23279 Miodrag Radojlović Osnove televizijske tehnike
23281 mr Zoran Pendić Električne mašine sa ispitivanjem
23284

Radovanović Svetlana ,

Olivera Reči

Ekonomika i organizacija preduzeća
23286 Jovan Nikolić Elektroenergetika
23287

dr Dragoljub Martinović

mr Zoran Pendić,

dr Žarko Janda

Energetska elektronika
23290

Jovan Nikolić ,

Borivoje Poznanović

Elektromotorni pogon
23291

dr Živko Tošić ,

Momčilo Ranđelović ,

mr Aleksandar Kocić

Elektronski računari i programiranje
23292 dr Nikola Nikolić Zbirka zadataka iz električnih mašina
23298

dr Živko Tošić ,

Momčilo Ranđelović

Računari
23300 Vela Čoja Osnove tehnike digitalnog prenosa
23301 Laslo Kraus Programiranje
23302 Jožef Dekanj Električni sistemi paljenja i ubrizgavanja
23303 Ružica Tošić Električne mreže
23305 Jožef Dekanj Električne mašine na vozilu
24411 Blažo Borozan Sistemi automatskog upravljanje
24412

Despot Janković ,

Momčilo Radivojević

Elementi elektroenergetskih postrojenja
24414

dr Dragoljub Martinović

Miomir Filipović

Elektronski pojačivači
24415

dr Živko Tošić ,

Momčilo Ranjđelović

Računari
24416

dr Zoran Urošević ,

dr Milan Savić

Prenos podataka
24417 Zoran Urošević Računarske mreže i komunikacije
24418 Dragan Šeguljev Analogne telekomunikacije
24419 Miroslav Radosavljević Rashladni uređaji
24420 Dragan Marinković Programibilni logički kontroleri
24422 Zoran Lakić Elekrična vučna sredstva
24423 mr Dušica Hadži-Pešić Osnove automatizacije
24426 Senka Branković Električne mreže i dalekovodi
24428 Laslo Kraus Programiranje
24429

dr Vukota Babović ,

mr Dragoljub Martinović

Milorad Babović

Merenja u automatici
24431 Miomir Filipović Radio – prijemnici
24434 Miodrag Radojlović Radio – predajnici
24443 mr Zoran Pendić Električne mašine sa ispitivanjem
24445

Jasna Menart ,

mr Dragoljub Martinović

Telekomunikaciona merenja
24446 Dragan Šeguljev Tehnika VF prenosa
24447

Goran Nikolić ,

Dragoljub Martinović

Osnove automatskog upravljanja
24448 Jovan Nikolić Elektromotorni pogon
24449

dr Nikola Nikolić ,

Slobodan Nikolić

Zbirka zadataka iz automatskog upravljanja elektromotornim pogonima
24454

dr Gavrilo Gojnić ,

Milorad Justinijević

Električni pogon dizalica i liftova
24455 dr Dušan Tošić Mikroprocesori sa elementima programiranja
24456 dr Srbijanka Turajlić Računari u sistemu upravljanja
24457

Slobodan Zdravković ,

mr France Presetnik ,

mr Miroslav Tomić ,

mr Dragoljub Martinović

Aleksandar Stojković

Video uređaji