Elektrotehnika

1 godina
Kataloški broj Autor Naziv udžbenika Cena
21256

Spasoje Drapić  , 

Vela Čoja ,

Dragoljub Matejić ,

Vera Drakulić

Tehničko crtanje sa nacrtnom

geometrijom

 
21257 Nadežda Veljković Računarska grafika i multimedija   
21259 Ratko Opačić Osnove elektrotehnike 1  
21265 Dragutin Mitić Zbirka zadataka iz elektrotehnike 1   
21267

Vela Čoja ,

Gordana Mijatović ,

Goran Stojković

Osnovi elektrotehnike 1  
21268

Vela Čoja ,

Gordana Mijatović ,

Goran Stojković

Osnovi elektrotehnike 1 radna sveska

 

 
2 godina
Kataloški broj Autor Naziv udžbenika Cena
22260

Vela Čoja ,

Gordana Mijatović ,

Goran Stojković ,

Maja Todorović ,

Goran Stanojević

Osnove elektrotehnike                        
22261 Ratko Opačić Elektronika 1  
24311 Dimitrije Janković

Elementi automatizacije motornih

vozila

 
24346

dr Zvonko Sajfert ,

Miroslav Radosavljević , 

Miloš Marjanović

Organizacija rada  
24325

dr Martin Bogner ,

dr Branislav Jaćimović ,

dr Radivoje Topić

Energetski procesi  
24326 dr Zoran Bućevac Digitalni sistemi i procesni računari  
24327 dr Dragutin Debeljković Termoenergetski procesi  
24333 dr Dragutin Debeljković Automatsko upravljanje  
24329 Predrag Jovanović Oprema broda  
24316 dr Srećko Nikolić Hidraulične , pneumatičke i električne komponente  
24317

dr Srećko Nikolić ,

Aleksandar Nikolić

Merenje i konreolisanje  
24335

dr Mileta Ristivojević

Milisav Ristivojević

Ispitivanje mašinskih konstrukcija  
22262

mr Momir Milošević ,

mr Boban Milošević

Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike 2  
22263 Ratko Opačić Zbirka zadataka iz elektronike  
22264 Ratko Opačić Elektronika  
22266 Altaras Vladislava Elektrotehnički materijali  
22267 Nikola Babić Elektronika  
22268 Ratko Opačić Osnovi elektrotehnike 2  
22269

mr Dušica Hadži- Pešić ,

dr Dragan Stanković

Elementi automatizacije  
22270 Jožef Dekanj Električne instalacije na vozilu  
22272 Miomir Filipović Osnove telekomunikacije  
22273 Milorad Justinijanović Električne instalacije jakih struja  
22277

Miomir Filipović ,

Stana Polovina ,

Jelena Miloradov

Primena računara u elektrotehnici  
22281 Milorad Justinijanović Električne instalacije i osvetljenje  
22285

Živko Tošić ,

Momčilo Ranđelović

Programiranje  
22286 Marjan LJ. Ivanov Elektrotermički uređaji  
22287 Miomir Filipović Električna merenja  
22288

Katarina Milanović ,

Goran Stojković

Telekomunikacioni vodovi  
23269

mr Momir Milošević ,

Boban Milošević

Tehnologija izr  
3 godina
Kataloški broj Autor Naziv udžbenika Cena
22269

mr Dušica Hadži Pešić ,

dr Dragan Stanković

Elementi automatizacije  
22575

Spasoje Drapić ,

dr Srećko Nikolić

Osnove mašinstva  
23260 Ratko Opačić Elektronika 2  
23262 Ratko Opačić Merenja u elektronici  
23264 Miroslav Radosavljević Rashladni uređaji  
23267 Jožef Dekanj Električne instalacije i uređaji na vozilima  
23270 Dragica Dimić Merenja u elektroenergetici  
23271 Olga Đurđić Mikroelektronika  
23274

Dragan Lopičić ,

Miomir Filipović

Teorija telekomunikacija  
23275 Mopmir Filipović Audio tehnika  
23276

dr Milan Topalović ,

Slobodan Zdravković

France Presetnik

Digitalna elektronika  
23277 mr Zoran Pendić Električne mašine  
23278 Vladica Mijailović Električna postrojenja  
23279 Miodrag Radojlović Osnove televizijske tehnike  
23281 mr Zoran Pendić Električne mašine sa ispitivanjem  
23284

Radovanović Svetlana

Olivera Reči

Ekonomika i organizacija preduzeća  
23286 Jovan Nikolić Elektroenergetika  
23287

dr Dragoljub Martinović ,

mr Zoran Pendić ,

dr Žarko Janda

Energetska elektronika  
23290

Jovan Nikolić ,

Borivoje Poznanović

Elektromotorni pogon  
23291

dr Živko Tošić ,

Momčilo Ranđelović

Elektronski računari i programiranje  
23292 dr Nikola Nikolić Zbirka zadataka iz električnih mašina  
23298

dr Živko Tošić ,

Momčilo Ranđelović

Računari  
23300 Vela Čoja Osnove tehnike digitalnog prenosa  
23301 Laslo Kraus Programiranje  
23302 Jožef Dekanj Električni sistemi paljenja i ubrizgavanja  
23305 Jožef Dekanj Električne mašine na vozilu  
4 godina
Kataloški broj Autor Naziv udžbenika Cena
24411 Blažo Borozan Sistemi automatskog upravljanja  
24412

Despot Janković ,

Momčilo Radivojević

Elementi elektroenergetskih postrojenja  
24414

dr Dragoljub                Martinović ,

Miomir Filipović            

Elektronski pojačivači                                                    
24415

dr Živko Tošić ,

Momčilo Ranđelović

Računari  
24416

dr Zoran Urošević ,

dr Milan Savić

Prenos podataka  
24417

Zoran Urošević

Računarske mreže i komunikacije  
24418 Dragan Šeguljev Analogne telekomunikacije  
24419 Miroslav Radosavljević Rashladni uređeji  
24420 Dragan Marinković Programibilni logički kontroleri  
24422 Zoran Lakić Električna vuča i vučna sredstva  
24423

mr Dušica Hadži-Pešić

Osnove automatizacije  
24426 Senka Branković Električne mreže i dalekovodi  
24428 Laslo Kraus Programiranje  
24429

dr Vukota Babović

mr Dragoljub Martinović

Milorad Babović

Merenja u automatici  
24431 Miomir Filipović Radio-prijemnici  
24434 Miodrag Radojlović Radio-predajnici  
24443 mr Zoran Pendić Električne mašine sa ispitivanjem  
23278 Vladica Mijailović Električna postrojenja  
23279 Miodrag Radojlović Osnove televizijske tehnike  
23281 mr Zoran Pendić Električne mašine sa ispitivanjem  
23284

Radovanović Svetlana ,

Olivera Reči

Ekonomika i organizacija preduzeća  
23286 Jovan Nikolić Elektroenergetika  
23287

dr Dragoljub Martinović

mr Zoran Pendić,

dr Žarko Janda

Energetska elektronika  
23290

Jovan Nikolić ,

Borivoje Poznanović

Elektromotorni pogon  
23291

dr Živko Tošić ,

Momčilo Ranđelović ,

mr Aleksandar Kocić

Elektronski računari i programiranje  
23292 dr Nikola Nikolić Zbirka zadataka iz električnih mašina  
23298

dr Živko Tošić ,

Momčilo Ranđelović

Računari  
23300 Vela Čoja Osnove tehnike digitalnog prenosa  
23301 Laslo Kraus Programiranje  
23302 Jožef Dekanj Električni sistemi paljenja i ubrizgavanja  
23303 Ružica Tošić Električne mreže  
23305 Jožef Dekanj Električne mašine na vozilu  
24411 Blažo Borozan Sistemi automatskog upravljanje  
24412

Despot Janković ,

Momčilo Radivojević

Elementi elektroenergetskih postrojenja  
24414

dr Dragoljub Martinović

Miomir Filipović

Elektronski pojačivači  
24415

dr Živko Tošić ,

Momčilo Ranjđelović

Računari  
24416

dr Zoran Urošević ,

dr Milan Savić

Prenos podataka  
24417 Zoran Urošević Računarske mreže i komunikacije  
24418 Dragan Šeguljev Analogne telekomunikacije  
24419 Miroslav Radosavljević Rashladni uređaji  
24420 Dragan Marinković Programibilni logički kontroleri  
24422 Zoran Lakić Elekrična vučna sredstva  
24423 mr Dušica Hadži-Pešić Osnove automatizacije  
24426 Senka Branković Električne mreže i dalekovodi  
24428 Laslo Kraus Programiranje  
24429

dr Vukota Babović ,

mr Dragoljub Martinović

Milorad Babović

Merenja u automatici  
24431 Miomir Filipović Radio – prijemnici  
24434 Miodrag Radojlović Radio – predajnici  
24443 mr Zoran Pendić Električne mašine sa ispitivanjem  
24445

Jasna Menart ,

mr Dragoljub Martinović

Telekomunikaciona merenja  
24446 Dragan Šeguljev Tehnika VF prenosa  
24447

Goran Nikolić ,

Dragoljub Martinović

Osnove automatskog upravljanja  
24448 Jovan Nikolić Elektromotorni pogon  
24449

dr Nikola Nikolić ,

Slobodan Nikolić

Zbirka zadataka iz automatskog upravljanja elektromotornim pogonima  
24454

dr Gavrilo Gojnić ,

Milorad Justinijević

Električni pogon dizalica i liftova  
24455 dr Dušan Tošić Mikroprocesori sa elementima programiranja  
24456 dr Srbijanka Turajlić Računari u sistemu upravljanja  
24457

Slobodan Zdravković ,

mr France Presetnik ,

mr Miroslav Tomić ,

mr Dragoljub Martinović

Aleksandar Stojković

Video uređaji