Mašinstvo i obrada metala

1 godina
Kataloški broj Autor Naziv udžbenika Cena
21211 Risto Asentić Vazduhoplovni materijali  
21212

Dušan Đorđevic ,

mr Željko Papić

Tehničko crtanje sa nacrnom geometrijom  
21218

mr Nikola Prgomelja ,

Nebojša Pribićević 

Opšta mašinska praksa  
21216

dr Jovo Malešević ,

dr Tima Segedinac 

Tehnička fizika  
21217 Radivoj Nikolajević Hemija  
21215

Stevan A. Simić ,

Zvonko S.Simić 

Tehnologija obrade sa tehničkom kontrolom  
21214

Branko Vukosavljević ,

dr Srećko Nikolić 

Osnove mašinstva  
21243 Dušan Stojanović

Zbirka rešenih zadataka iz nacrtne geometrije

-praktikum 

 
21238 Risto Asentić Tehnički materijali  
21240

dr Vera Šijački-Žeravčević ,

dr Aleksandar Sedmak ,

dr Anđelka Milosavljević 

Mašinski materijali  
21241  dr Tomislav Nikolić  Mehanika 1 – Statika   
21244  Rade Raonić  Mehanika   
21245 

Stevan Simić ,

Zvonko Simić 

Tehnologija 1   
21227 

mr ivan Vasić ,

Aleksandar Mandić 

Računari i programiranje   
21239  Rade Raonić  Mehanika 1   
2 godina
Kataloški broj Autor Naziv udžbenika Cena
22199 Rade Raonić  Grafički radovi iz kinematike i dinamike  
75500 Rade Raonić Frafički zadaci iz mehanike 2  
22248

Rade Raonić , 

dr Milorad Marjanović 

Mehanika 2  
22197 Rade Raonić Zbirka rešenih zadataka iz mehanike 2   
22200

dr Mileta Ristivojević ,

dr Radivoje Mitrović ,

mr Tatjana Jazović 

Mašinski elementi  
22213

dr Milenko jovičić ,

dr Dragomir Nikolić ,

dr Vitomir Đorđević ,

Miodrag Pantić  ,

Stevan Simić 

Tehnologija obarde 1  
22212 mr Milorad Teslić Tehnologija obrade  
22196 Rade Marković Zbirka rešenih zadataka iz otpornosti materijala  
22249 Ljutvija Duraković Motori S.U.S  
22224 Dušan Stojanović Tehnološki postupci sa kontrolom  
22231

dr Milorad Marjanović,

Miroslav Radosavljević 

Termodinamika i hidraulika  
22218

Stevan Simić ,

Zvonko Simić 

Tehnologija 2  
22221

dr Milorad Marjanović , 

Branko Vukosavljević 

Osnovi energetike  
22217

Branko Vukosavljević ,

dr Milorad Marjanović 

Osnove tehnike merenja i automatizacije  
22195 Miroslav Radosavljević Optička merenja  
22255

Petko Andrić ,

mr Mirko Nikolić 

Kompjuterska grafika  
22223

Ratomir Živić ,

Aleksandar Grgić 

Osnove brodogradnje  
22202

Predrag Jovanović ,

dr Novica Đorđević 

Brodski motori SUS  
22225 Spasoje Drapić Mašinski elementi 1  
22226 Spasoje Drapić Zbirka rešenih zadataka iz mašinskih elemenata  
22227 Dušan Stanojević Otpornost materijala  
22258

Jovan Nikolić , 

Nikola Babić 

Osnovi elekrotehnike i elektronike  
22228

dr Nikola Nikolić ,

mr Boban Milošević 

Zbirka zadataka ia osnova elektrotehnike  
22232

dr Martin Bogner , 

dr Branislav Živković

mr Zoran Stojić 

Postojenja za grejanje i klimatizaciju  
22209 Zoran Milojević Praktična nastava 2  
22233

dr Miroslav Lambić ,

dr Milorad Marjanović 

Hidroenergetska postrojenja  
22235 Dragana Pavlica – Bajić Osnove elektrotehnike i elektronike  
22241 mr Pavle Šojić Mašinski elementi  
23231

Stevan A. Simić ,

Zvonko S. Simić

Tehnologija obrade  
22259

dr Milorad Marjanović , 

Miroslav Radosavljević 

Grafički radovi iz otpornosti materijala  
22257  mr Predrag Uvalić  Teorija broda   
22204 

dr Ljubiša Brkić ,

Vladimir Bekavac ,

dr Slavomir Marković 

Termoenergetska postrojenja   
22237  dr Vjekoslav Sajfert  Optika   
22239  mr Milorad Teslić  Osnovi hidraulike i pneumatike   
3 godina
Kataloški broj Autor Naziv udžbenika Cena
23209 Spasoje Drapić  Mašinski elementi  
23210

Zoran Savić ,

Spasoje Drapić 

Mašinski elementi  
23213

dr Nedeljko Plavšić , 

dr Mileta Ristivojević ,

dr Radivoje Mitrović ,

dr Božidar Rosić 

Zbirka rešenih zadataka iz mašinskih

elemenata 2

 
23211 dr Dimitrije Janković Motorna vozila 1  
23257

Nadežda Popović ,

Ljiljana Brašovan 

Programiranje za kompjuterski upravljane

mašine 1

 
23237 dr Vuksan Bulat Organizacija rada sa menadžmentom  
23216

dr Milenko Jovičić ,

dr Joko Stanić ,

dr Dragomir Nikolić ,

dr Dragiša Mandić ,

Mirjana Šarboh 

Tehnologija obrade 2  
23212

Slobodan Zorić ,

Tihomir Budinski ,

Branko Šipka 

Tehnologija 3  
23217 dr Srećko Nikolić Tehnička kontrola proizvoda   
23201 mr Predrag Uvalić Teorija broda 2  
23207

Radivoje Mitrović ,

Mileta Ristivojević ,

Zoran Stamenić 

Mašinski elementi  
23222

dr Ljubiša Brkić ,

dr Milan Benišek ,

dr Miodrag Stojanović 

Energetska postrojnja  
23223

dr Đorđe Kozić ,

dr Ratko Šelmić 

Termodinamika i termotehnika  
23219

Predrag Mitrović ,

Zoran Radojević 

Hidraulika i pneumatika  
23235 Dušan Stojanović Osnove tehnike merenja i kontrole  
23254 Slobodan Zorić Tehnološki postupci  
23214 Veljko Potkonjak Elementi automatizacije i robotike  
23208 Zoran Milojević

Tehnologija za kompjuterski upravljane

mašine 

 
23228 dr Dragan Škobalj Hidraulika i pneumatika  
23227 Danica Mijušković Gaso i pmeumo energetska postrojenja 2  
23225  Predrag Jovanović  Tehnologija brodogradnje   
23221 

Slobodan Zorić ,

Mirko Nikolić ,

Nenad Stanojević 

Tehnologija 3   
23230  mr Rade Mirković  Održavanje brodskih postrojenja   
23231 

Stevan Simić ,

Zvonko Simić 

Tehnologija Obrade   
23232 

dr Jovan Filipović ,

mr Dušan Stokić 

Termodinamika   
23236  dr Srećko Nikolić  Kontrola kvaliteta   
23240  Gligorije Mirkov 

Modeliranje mašinskih elemenata i

konstrukcije   

 
23251  Radiša Ćirković Računari i programiranje   
23252  dr Dragutin Debeljković  Automatsko upravljanje   
23253  Tihomir Budinski  Računari u mašinstvu   
23255 

Gordana Kaurin ,

mr Zoran Lalić 

Eksploatacija i održavanje motornih vozila   
23256 

dr Milorad Marjanović ,

Gordana Mitrović 

Tehnika merenja   
4 godina
Kataloški broj Autor Naziv udžbenika Cena
24313 Danica Miljević  Tehnološki postupci-praktikum  
24314

dr Mihailo Milojević ,

dr Mirko Bućan ,

dr Veljko Potkonjak 

Automatizacija proizvodnje  
24318

Milica Jakovljević ,

Dejan Milošević 

Parna postrojenja  
24319

mr NikolaPrgomelja ,

Simo Stančević 

Konstrukcija alata i pribora  
24320

Zoran Savić ,

Spasoje Drapić 

Osnove konstruisanja  
24323 Spasoje Drapić Zbirka zadataka iz osnova konstruisanja  
24321 Momčilo Vukić Tehnološki postupci  
24322

Miroslav Spasojević ,

Gordana Mitrović 

Automatizacija postrojenja  
24324 Spasoje Drapić Konstruisanje  
24338 Zoran Lalić

Eksploatacija i održavanje motornih

vozila 2 

 
24343 Gligorije Mirkov

Modeliranje mašinskih elemenata i 

konstrukcija 

 
24311 Dimitrije Janković Elementi automatizacije motornih vozila  
24346

dr Zvonko Sajfert ,

Miroslav Radosavljević ,

Miloš Marjanović 

Organizacija rada  
24325

dr Martin Bogner ,

dr Branislav Jaćimović ,

dr Radivoje Topić 

Energetski procesi  
24326 dr Zoran Bućevac Digitalni sistemi i procesni racunari  
24327 dr Dragutin Debeljković Termoenergetski procesi  
24333 dr Dragutin Debeljković Automatsko upravljanje  
24329 Predrag Jovanović Oprema Broda  
24316 dr Srećko Nikolić

Hidraulične , pneumatičke i električne

komponente 

 
24317

dr Srećko Nikolić ,

Aleksandar Nikolić 

Merenje i kontrolisanje  
24335

dr Mileta Ristivojević ,

Milisav Ristivojević 

Ispitivanje mašinskih konstrukcija  
24310 Ljutvija Duraković Merenje i kontrolisanje  
24340

Nadežda Popović ,

Ljiljana Brašovan ,

Petar Pal 

Programiranje za kompjuterski upravljane 

mašine 2 

 
24342 dr Dimitrije Janković Motorna vozila 2  
24344 mr Predrag Uvalić Teorija broda 3