Mašinstvo i obrada metala

1 godina
Kataloški broj Autor Naziv udžbenika Cena
21211 Risto Asentić

Vazduhoplovni materijali

za vazduhoplovnog tehničara

 
21212

Dušan Đorđevic ,

mr Željko Papić

Tehničko crtanje sa nacrnom geometrijom

za sve profile

 
21218

mr Nikola Prgomelja ,

Nebojša Pribićević 

Opšta mašinska praksa

za sve profile

 
21216

dr Jovo Malešević ,

dr Tima Segedinac 

Tehnička fizika

za sve profile trogodišnje škole

 
21217 Radivoj Nikolajević

Hemija (separat)

za sve profile trogodišnje škole

 
21215

Stevan A. Simić ,

Zvonko S.Simić 

Tehnologija obrade sa tehničkom kontrolom  
21214

Branko Vukosavljević ,

dr Srećko Nikolić 

Osnove mašinstva  
21243 Dušan Stojanović

Zbirka rešenih zadataka iz nacrtne geometrije

-praktikum 

 
21238 Risto Asentić Tehnički materijali  
21240

dr Vera Šijački-Žeravčević ,

dr Aleksandar Sedmak ,

dr Anđelka Milosavljević 

Mašinski materijali

za sve profile

 
21241  dr Tomislav Nikolić  Mehanika 1 – Statika   
21244  Rade Raonić  Mehanika  - za trogodišnje obrazovne profile
 
21245 

Stevan Simić ,

Zvonko Simić 

Tehnologija 1 

operater mašinske obrade (udžbenik po modulima)

 
21227 

mr ivan Vasić ,

Aleksandar Mandić 

Računari i programiranje 

za mašinskog tehničara za kompjutersko konstruisanje

 
21239  Rade Raonić  Mehanika 1   
2 godina
Kataloški broj Autor Naziv udžbenika Cena
22199 Rade Raonić 

Grafički radovi iz kinematike i dinamike

za četvorogodišnje profile

 
75500 Rade Raonić

Grafički zadaci iz mehanike 2

CD – ROM

 
22248

Rade Raonić , 

dr Milorad Marjanović 

Mehanika 2

(kinematika i dinamika) četvorogodišnji obrazovni profil

 
22197 Rade Raonić Zbirka rešenih zadataka iz mehanike 2   
22200

dr Mileta Ristivojević ,

dr Radivoje Mitrović ,

mr Tatjana Jazović 

Mašinski elementi 1

svi obrazovni profil

 
22213

dr Milenko jovičić ,

dr Dragomir Nikolić ,

dr Vitomir Đorđević ,

Miodrag Pantić  ,

Stevan Simić 

Tehnologija obrade 1

- mašinski i brodomašinski tehničar

 
22212 mr Milorad Teslić

Tehnologija obrade

za sve profile, osim mašinskog i brodomašinskog tehničara

 
22196 Rade Marković Zbirka rešenih zadataka iz otpornosti materijala  
22249 Ljutvija Duraković

Motori S.U.S.

- mašinski tehničar motornih vozila

 
22224 Dušan Stojanović

Tehnološki postupci sa kontrolom

tehničar za kopjutersko upravljanje

 
22231

dr Milorad Marjanović,

Miroslav Radosavljević 

Termodinamika i hidraulika  
22218

Stevan Simić ,

Zvonko Simić 

Tehnologija 2

- operater mašinske obrade

 
22221

dr Milorad Marjanović , 

Branko Vukosavljević 

Osnovi energetike

(za sve profile mašinske energetike)

 
22217

Branko Vukosavljević ,

dr Milorad Marjanović 

Osnove tehnike merenja i automatizacije

(za sve profile mašinske energetike)

 
22195 Miroslav Radosavljević Optička merenja  
22255

Petko Andrić ,

mr Mirko Nikolić 

Kompjuterska grafika

vežbe

 
22223

Ratomir Živić ,

Aleksandar Grgić 

Osnove brodogradnje

za II-IV razred (brodograđevinski tehničar osim brodocevar i brodomehaničar)

 
22202

Predrag Jovanović ,

dr Novica Đorđević 

Brodski motori SUS  
22225 Spasoje Drapić

Mašinski elementi 1

(za sve profile)

 
22226 Spasoje Drapić Zbirka rešenih zadataka iz mašinskih elemenata I
 
22227 Dušan Stanojević Otpornost materijala  
22258

Jovan Nikolić , 

Nikola Babić 

Osnovi elekrotehnike i elektronike

za četvorogodišnje mašinske škole

 
22228

dr Nikola Nikolić ,

mr Boban Milošević 

Zbirka zadataka ia osnova elektrotehnike  
22232

dr Martin Bogner , 

dr Branislav Živković

mr Zoran Stojić 

Postojenja za grejanje i klimatizaciju  
22209 Zoran Milojević

Praktična nastava 2

operarer mašinske obrade

 
22233

dr Miroslav Lambić ,

dr Milorad Marjanović 

Hidroenergetska postrojenja  
22235 Dragana Pavlica – Bajić Osnove elektrotehnike i elektronike  
22241 mr Pavle Šojić

Mašinski elementi

operater mašinske obrade

 
23231

Stevan A. Simić ,

Zvonko S. Simić

Tehnologija obrade

za mašinske škole

 
22259

dr Milorad Marjanović , 

Miroslav Radosavljević 

Grafički radovi iz otpornosti materijala  
22257  mr Predrag Uvalić 

Teorija broda 

za brodograđevinske tehničare

 
22204 

dr Ljubiša Brkić ,

Vladimir Bekavac ,

dr Slavomir Marković 

Termoenergetska postrojenja 

za II i III razred

 
22237  dr Vjekoslav Sajfert  Optika   
22239  mr Milorad Teslić 

Osnovi hidraulike i pneumatike 

tehničar hidraulike i pneumatike

 
3 godina

Kataloški

broj

Autor Naziv udžbenika Cena
23209 Spasoje Drapić 

Mašinski elementi II

za mašinskog i brodomašinskog tehničara

 
23210

Zoran Savić ,

Spasoje Drapić 

Mašinski elementi

za sve profile osim mašinskog i brodomašinskog tehničara

 
23213

dr Nedeljko Plavšić , 

dr Mileta Ristivojević ,

dr Radivoje Mitrović ,

dr Božidar Rosić 

Zbirka rešenih zadataka iz mašinskih

elemenata 2

za sve profile

 
23211 dr Dimitrije Janković Motorna vozila 1  
23257

Nadežda Popović ,

Ljiljana Brašovan 

Programiranje za kompjuterski upravljane

mašine 1

 
23237 dr Vuksan Bulat

Organizacija rada sa menadžmentom

(menadžment i marketing)

 
23216

dr Milenko Jovičić ,

dr Joko Stanić ,

dr Dragomir Nikolić ,

dr Dragiša Mandić ,

Mirjana Šarboh 

Tehnologija obrade 2

za mašinskog tehničara

 
23212

Slobodan Zorić ,

Tihomir Budinski ,

Branko Šipka 

Tehnologija 3

- glodač

 
23217 dr Srećko Nikolić

Tehnička kontrola proizvoda 

za četvorogodišnju školu

 
23201 mr Predrag Uvalić

Teorija broda 2

brodograđevinski tehničar

 
23207

Radivoje Mitrović ,

Mileta Ristivojević ,

Zoran Stamenić 

Mašinski elementi  
23222

dr Ljubiša Brkić ,

dr Milan Benišek ,

dr Miodrag Stojanović 

Energetska postrojnja

za tehničara mašinske energetike

 
23223

dr Đorđe Kozić ,

dr Ratko Šelmić 

Termodinamika i termotehnika

za četvorogodišnje škole

 
23219

Predrag Mitrović ,

Zoran Radojević 

Hidraulika i pneumatika

za četvorogodišnju školu

 
23235 Dušan Stojanović

Osnove tehnike merenja i kontrole

za tehničara hidraulike i pneumatike

 
23254 Slobodan Zorić

Tehnološki postupci

tehničar za robotiku

 
23214 Veljko Potkonjak

Elementi automatizacije i robotike

za mašinskog tehničara

 
23208 Zoran Milojević

Tehnologija za kompjuterski upravljane

mašine 

- mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje

 
23228 dr Dragan Škobalj Hidraulika i pneumatika  
23227 Danica Mijušković Gaso i pneumo energetska postrojenja 2  
23225  Predrag Jovanović 

Tehnologija brodogradnje 

za trogodišnju i četvorogodišnju školu

 
23221 

Slobodan Zorić ,

Mirko Nikolić ,

Nenad Stanojević 

Tehnologija 3 

operater mašinske obrade – strugar

 
23230  mr Rade Mirković  Održavanje brodskih postrojenja   
23231 

Stevan Simić ,

Zvonko Simić 

Tehnologija Obrade 

mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

 
23232 

dr Jovan Filipović ,

mr Dušan Stokić 

Termodinamika 

mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

 
23236  dr Srećko Nikolić 

Kontrola kvaliteta 

mašinski tehničar

 
23240  Gligorije Mirkov 

Modeliranje mašinskih elemenata i

konstrukcije sa CD – om

mašinski tehničar za kopjutersko konstruisanje

 
23251  Radiša Ćirković

Računari i programiranje II

mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

 
23252  dr Dragutin Debeljković 

Automatsko upravljanje 

mašinski tehničar merne i regulacione tehnike

 
23253  Tihomir Budinski  Računari u mašinstvu 1  
23255 

Gordana Kaurin ,

mr Zoran Lalić 

Eksploatacija i održavanje motornih vozila 

mašinski tehničar za motorna vozila

 
23256 

dr Milorad Marjanović ,

Gordana Mitrović 

Tehnika merenja 

mašinski tehničar merne i regulacione tehnike

 
4 godina
Kataloški broj Autor Naziv udžbenika Cena
24313 Danica Miljević 

Tehnološki postupci-praktikum

mašinski tehničar

 
24314

dr Mihailo Milojević ,

dr Mirko Bućan ,

dr Veljko Potkonjak 

Automatizacija proizvodnje  
24318

Milica Jakovljević ,

Dejan Milošević 

Parna postrojenja  
24319

mr NikolaPrgomelja ,

Simo Stančević 

Konstrukcija alata i pribora

za mašinskog tehničara

 
24320

Zoran Savić ,

Spasoje Drapić 

Osnove konstruisanja  
24323 Spasoje Drapić Zbirka zadataka iz osnova konstruisanja  
24321 Momčilo Vukić Tehnološki postupci  
24322

Miroslav Spasojević ,

Gordana Mitrović 

Automatizacija postrojenja  
24324 Spasoje Drapić

Konstruisanje

mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

 
24338 Zoran Lalić

Eksploatacija i održavanje motornih

vozila 2 

 
24343 Gligorije Mirkov

Modeliranje mašinskih elemenata i 

konstrukcija 

zbirka rešenih primera

 
24311 Dimitrije Janković Elementi automatizacije motornih vozila  
24346

dr Zvonko Sajfert ,

Miroslav Radosavljević ,

Miloš Marjanović 

Organizacija rada  
24325

dr Martin Bogner ,

dr Branislav Jaćimović ,

dr Radivoje Topić 

Energetski procesi  
24326 dr Zoran Bućevac

Digitalni sistemi i procesni racunari

mašinski tehničar merne i regulacione tehnike

 
24327 dr Dragutin Debeljković

Termoenergetski procesi

mašinski tehničar merne i regulacione tehnike

 
24333 dr Dragutin Debeljković

Automatsko upravljanje

mašinski tehničar merne i regulacione tehnike

 
24329 Predrag Jovanović

Oprema broda

za brodograđevinske tehničare

 
24316 dr Srećko Nikolić

Hidraulične , pneumatičke i električne

komponente 

za specijalizaciju

 
24317

dr Srećko Nikolić ,

Aleksandar Nikolić 

Merenje i kontrolisanje

za specijalizaciju

 
24335

dr Mileta Ristivojević ,

Milisav Ristivojević 

Ispitivanje mašinskih konstrukcija

mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

 
24310 Ljutvija Duraković Merenje i kontrolisanje  
24340

Nadežda Popović ,

Ljiljana Brašovan ,

Petar Pal 

Programiranje za kompjuterski upravljane 

mašine 2 

 
24342 dr Dimitrije Janković Motorna vozila 2  
24344 mr Predrag Uvalić Teorija broda 3